Förskola, skola och utbildning

Herrljunga är en mindre kommun men ger stora möjligheter att skapa en röd tråd under barnets utbildningstid i förskola och skola. Skolorna i kommunen är högt rankade, år efter år. Placering 58 i bästa skolkommun av Lärarförbundet samt plats 9 i Västra Götaland.

Som nyinflyttad i kommunen vill vi göra det enkelt för dig att hitta rätt bland barnomsorg och skolor. Oavsett om dina barn är små eller stora är det viktigt att du får lättöverskådlig information om vilka alternativ som finns. I grannkommunen Borås ligger Högskolan i Borås, för den som vill gå vidare till högre studier. Vill du ha mer information om vår barnomsorg eller skolor kan du alltid kontakta oss.

Förskola

Förskolan är för barn 1–5 år. Vi erbjuder förskolor både i tätorterna och på landsbygden, ofta i anslutning till grundskolan. Skola och förskola samverkar kring många aktiviteter vilket berikar båda verksamheterna. Vi arbetar mot att vara en hållbar kommun och flera förskolor har Grön Flagg och är duktiga i sitt miljöarbete.

Samtliga förskolor har fokus på ett språkutvecklande arbetssätt, vilket gynnar alla barns språkutveckling. Utemiljön är också något vi tycker är viktigt, därför erbjuder vi fina lekmiljöer på förskolornas utegårdar. Närhet till naturen ger möjlighet till positiva uteupplevelser för barnen och pedagoger.

I kommunen finns även alternativa förskolor att söka, varav tre är föräldrakooperativ och en är pedagogisk verksamhet.

Grundskolor

Vi erbjuder grundskolor i tätorterna som på landsbygden, ofta i anslutning till fantastisk natur. Kommunen håller på med ett underhållsarbete av våra skolor och kan i hög grad erbjuda väl underhållna och renoverade skollokaler. Horsbyskolans utbyggnad och matsal är en av våra senaste renoverade lokaler, en modern tillbyggnad med alla bekvämligheter.

I kommunen finns även rymliga skolgårdar med närhet till naturen. I Herrljunga kommun finns lärare och pedagoger med hög kompetens vilket ger god kvalitet i undervisningen. Alla kommunens skolor arbetar främjande och förebyggande för trygga skolmiljöer.

Gymnasiet

Kunskapskällan, gymnasieskolan i Herrljunga, är en liten skola med cirka 250 elever, men vi har fantastiska möjligheter och förutsättningar. På skolan blir alla elever sedda och upplever trygghet och ges möjlighet till studiero. Vi lägger stor vikt vid en god gemenskap och delaktighet vid utvecklingen av skolan. Hela skolan jobbar mycket med elevinflytande och samarbetet mellan lärare och elever.