Stöd för arbetssökande

Herrljunga kommun erbjuder många olika möjligheter för dig som står utanför arbetsmarknaden.

Du som är arbetslös och har behov av extra stöd kan få hjälp av kommunens arbetsmarknadsenhet. Arbetsmarknadsenheten är Herrljunga kommuns verksamhet för riktade arbetsmarknadsinsatser. 2017 var Herrljunga en av de främsta kommunerna i Sverige med högst andel personer som har börjat arbeta.

Arbetsmarknadsenheten upprätthåller goda kontakter med flera olika grupper och arbetar bland annat med:

  • Företagare och näringslivet.
  • Samverkan med grannkommunen Vårgårda.
  • Alla som behöver hjälp och stöd att komma ut i arbetslivet kan höra av sig till oss (på egen remiss).
  • Vi erbjuder praktikplatser och anställningar med stöd och samverkan med Arbetsförmedlingen.
  • Samverkan med IFO.
  • Projekt och nytt sätt att arbeta kring nyanlända som är arbetslösa.