Köpa tomt

Herrljunga erbjuder naturnära tomter med bara några minuter till tågstationen, butiker och mataffärer. Här kan du läsa vad som gäller för att köpa kommunal tomt.

Herrljunga har ingen tomtkö utan du hör av dig till oss för att boka/reservera tomt. Läs mer under sidan så bokar du tomt.

Villkor för att boka och köpa tomt

Herrljunga kommun fördelar villatomter till privatpersoner för eget behov av permanentboende och för att förhindra köp i spekulationssyfte. Därför gäller ett antal villkor både för anmälan och tomtreservation vad gäller medsökande, lämnade uppgifter, tomtreservation, köpeavtal med mera.

Ansökan och bokning av kommunal tomt

Bokning och köp av kommunal tomt görs till Herrljunga kommun, samhällsbyggnadskontoret:

Kommunarkitekt
Emil Hjalmarsson
emil.hjalmarsson@herrljunga.se
Tfn 0513-171 80

För ansökan och bokning/reservation av kommunal tomt gäller följande villkor.

 • Du som bokar tomt ska vara fyllda 18 år.
 • Bokning av kommunal tomt är personlig och kan inte överlåtas till annan person.
 • Du får endast boka en tomt per person/företag, för egnahemsbyggnation.
 • Äkta makar eller personer som sammanbor får endast boka en tomt.
 • Du måste meddela oss eventuella förändringar i de uppgifter som du lämnat till oss. Underlåtenhet i dessa avseenden kan medföra utebliven tilldelning av tomt.
 • Tomterna säljs för bostadsändamål. Köpekontrakt kommer att innehålla villkor om att bostad måste uppföras inom en viss tid. Tomten får inte säljas vidare eftersom uppförandevillkoret då inte uppfylls.

Fördelning av tomt och bokningsavgift

Det här gäller vid fördelning av tomt:

 • Bokning av kommunal tomt sker efter den tidpunkt reservationsavgift inkommit till samhällsbyggnadskontoret.
 • Du får boka tomten innan slutligt köp sker. För att reservationen ska vara giltig ska du betala en bokningsavgift på 1000 kr. Tomten reserveras då i 3 månader. Vid köp räknas reservationsavgift bort från köpeskillingen. Om du inte vill förvärva tomten efter 3 månader är tomten åter tillgänglig.

Avregistrering

Avregistrering sker:

a) när sökanden begär det.

b) om sökanden vid ansökningstillfället eller senare lämnar uppenbart vilseledande uppgifter.

Du ska inom ett år från det att reserverad tomt köpts inkommit med handlingar för sökande av byggnadslov. Sker inte detta erbjudes tomten annan sökande.

Anslutningsavgifter och övriga tillkommande kostnader

Här listas ungefärliga priser för anslutningsavgifter och bygglovsavgifter. Notera att priserna kan variera beroende på tomtstorlek, storlek på byggnation med mera.

 • VA-avgift, cirka 175 000 kr inkl. moms
 • Anslutning max 25A till elnätet, cirka 25 000 kr inkl. moms
 • Anslutning till Fibernätet, cirka 15 000 kr inkl. moms
 • Avgift Bygglov prisexempel, 1-planshus ca 200kvm hus + garage, cirka 20 000 kr
 • Planavgift cirka 20 000 kr

Reservation och bygglov

Reservationsbekräftelse skickas till den som har reserverat en tomt. Observera att man endast får hålla en reservation per familj åt gången och att reservationen gäller i tre månader. Under denna tid ska du som fått reservationen undersöka förutsättningarna för att bygga. Det innebär markundersökning av tomten, kontakt med kreditgivare och småhusleverantörer, ansökan om bygglov med mera. Har bygglov för villa inte sökts inom angiven tid förfaller reservationen och du är därefter inte längre garanterad någon tomt. Mejl om förverkan skickas ut för bekräftelse.

Om du ångrar dig under reservationstiden hör du av dig direkt till oss på samhällsbyggnadskontoret, Herrljunga kommun. Läs mer om bygglov på Herrljunga kommuns hemsida.

Köpeavtal och lagfart

Köpeavtal

När du fått ditt bygglov beviljat meddelar du det till Samhällsbyggnadskontoret. När du ska börja bygga, upprättas ett köpeavtal och köpet fullföljs. Faktura skickas därefter till dig för betalning. När fakturan betalats kvitteras köpeavtalet och skickas åter till dig. I och med det får du tillträde till tomten. men kontrollera med kommunens Plan- och bygglovsenhet att alla tillstånd är beviljade så att ni kan påbörja markarbeten.

Lagfart

Lagfart måste sökas inom tre månader från det att köpeavtalet är undertecknat. Ansökan görs på blankett som man hittar på Lantmäteriets hemsida Länk till annan webbplats.. Till ansökan bifogas köpeavtal i original samt en kopia. Eventuellt behövs även ett värdeintyg om fastigheten saknar taxeringsvärde.