Friluftsområden

Herrljunga har ett varierat utbud av friluftsmöjligheter runt om i kommunen. Här listas några av våra friluftsområden.

Orraholmen

Orraholmen är ett friluftsområde som ligger strax utanför Herrljunga tätort, här finns god möjligheter till vandringar längst med stigar i området, fågelskådning eller för att bara sitta ned en stund och njuta vid Orraholmssjön.

Rastplatsen som finns vid sjön, har bänkar, vindskydd samt en grillstad. När du använt rastplatsen tänk på att ta med skräp hem igen eller lämna skräpet i den gröna soptunna som står vid ladugården på Orraholmen. Ska du grilla, ta först reda på om det råder eldningsförbud, information finns på kommunens hemsida.

Grästorpasjön

Vid Grästorpasjöns vandringsledsområde som sköts ideelt av Fölene navet, har föreningen ställt ordning grillplats, brygga och återuppbyggt en fårahytta. Det är ett populärt område för vandring, då flertalet vandringsleder har sin utgångspunkt här eller passerar området. Tänk på att följa föreningens anvisningar, om grillplats med mera. Kom även ihåg att ta med egen ved eller grillkol om du vill grilla. Har du hund med dig, håll den kopplad.

Haraberget, Hembygdspark i naturskönt område

Haraberget är ett mindre berg i Herrljunga tätort, den ligger i närheten till ån Nossan. Från Grindarna vid södra ingången finns en tillgänglighetsanpassad plattbelagd stig ned till dammen där det finns fikabord uppställda under sommarhalvåret. Vill du gå runt dammen finns en stig som tar dig runt.

Herrljunga trädgårdsförening har anlagt en fin örtagård att besöka. Grillplats finns vid spegeldammen som får användas av allmännheten. Ska du grilla kom ihåg att ta med egen ved eller grillkol.