Natura 2000-område

I Herrljunga kommun finns två Natura 2000-områden: Orraholmens hed och Ramlamossen. Här finns det fina möjligheter till friluftsliv.

Orraholmens hed

Orraholmens hed ingår i ett värdefullt odlingslandskap vid Stenunga. Vattendraget Nossan rinner genom landskapet och delar det i två delar. Det är ett vackert strövområde som inbjuder till naturnära upplevelser.

Området är utpekat som ett ängs- och hagmark av nationellt intresse. Ta hänsyn till djur, natur och andra människor när du vistas i området. I området passerar Nossanpromenaden och Elisabeth Hesselbladsleden.

Friluftsområdet

Rastplatsen som finns vid sjön, har bänkar, vindskydd samt en grillstad. När du använt rastplatsen tänk på att ta med skräp hem igen eller lämna skräpet i den gröna soptunna som står vid ladugården på Orraholmen. Ska du grilla, ta först reda på om det råder eldningsförbud, information finns på kommunens hemsida.

Ramlamossen

Ramlamossen och Svartesjön ligger mellan Källunga och Mjäldrunga. Mossen ligger i ett område där torvbrytning och dikning varit vanligt förekommande, långt in på den första halvan av 1900-talet.

Många kringliggande mossar har helt blivit utdikade och uppodlade. Därför är Ramlamossen särskilt viktig att bevara.

Svartesjöleden

I området går Svartesjöleden som är en led som går förbi Milleniumstugan, vidare genom skogen ut till mossen och runt Svartesjö. På mossen fram till sjön ligger spänger utlagda. Här finns bänk att slå sig ned vid och njuta av naturen på mossen.

Möjligheter finns att boka en guidad vandring ut på mossen. Läs mer på Meet the Locals. Länk till annan webbplats.