Naturreservat

I Herrljunga kommun finns tre naturreservat: Molla bokskog, Ollestad och Stora Mollungen. Här finns det fina möjligheter till friluftsliv.

Stora Mollungen

Det fantastiska naturreservatet Stora Mollungen i Od tillhör ett av landets nordligaste naturliga bokskogsbestånd. Skogen är gammal och många träd är mycket grova. På våren vitfärgas marken av vitsippornas blomsterprakt.

Bokskogarna i dessa trakter var förr betydligt större och omfattade på medeltiden huvuddelen av Borgstena, Od och Molla socknar. I reservatet finns ett flertal spår och lämningar av äldre brukning och bebyggelse.

Stora Mollungen är ett populärt utflyktsmål under hela året, men kanske främst under vår och sommar. Här passerar Sandskenleden, en led som går runt sjön Sandsken. I området finns också ett antal stigar, vid genomfartsväg mellan Od och Molla finns en rastplats och utedass.

Fakta

Bildat: 1997
Areal: Cirka 171 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Herrljunga

Mollungen kommunkarta Länk till annan webbplats.

Hitta hit

Ta av mot Mollungen/Sandsken utefter vägen Od-Borgstena. Parkeringsplatser finns på två platser inom reservatet, dels på den gamla åkertegen öster om bokskogen och gården Stora Mollungen, dels norr om gården och allmänna vägen.

Molla bokskog

Vid Mollasjöns sydöstra strand ligger vackra Molla bokskog. Den äldsta delen av skogen har anor från 1600-talet. Många av bokarna är stora och mycket gamla. Vandringsleder, spänger och stigar och gör reservatet populärt att besöka.

Vandringsleder som passerar i området är Fjällastigen och Hultleden. Reservatet omfattar förutom bokskog också även en björkhage och lövskog . Vid en vandring i sluttningen ned mot sjön kan du om våren se rikligt med vitsippor, blåsippor och lundstjärnblomma.

Fakta

Bildat: 2001
Areal: Cirka 30 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Herrljunga

Molla bokskog kommunkarta Länk till annan webbplats.

Hitta hit

Molla bokskog, eller Hult bokskog, ligger vid Hult, vid Mollasjön, mellan Fristad och Herrljunga, i allra sydligaste delen av Herrljunga kommun, öster om vägen Annelund-Borgstena.

Ollestad

I naturreservatet Ollestad är landskapet vackert med betesmarker och många grova hagmarksekar. Området har en fin lundartad flora. I vissa delar finns naturskogsartad lövskog med al, ask och asp. Ollestad ligger nära Sämsjön cirka 4 km sydost om Annelund i Herrljunga kommun.

Fakta

Bildat: 2009
Areal: 32 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Herrljunga

Ollestad kommunkarta Länk till annan webbplats.

Hitta hit

Ollestad ligger nära Sämsjön cirka 4 km sydost om Annelund i Herrljunga kommun.