Artikeln publicerades 20 januari 2021

Frågor och svar om covid-19

Just nu får Herrljunga kommun mycket frågor om covid-19, antal bekräftade smittade i covid-19 på våra boenden samt vaccin mot covid-19. Därför har Socialförvaltningen i Herrljunga tagit fram svar på de vanligaste inkomna frågorna.

Vanliga frågor

Hur många är bekräftade smittade i covid-19 på Herrljungas SÄBO (särskilt boende för äldre)?

Herrljungas alla boenden har klarat sig från covid-19 smitta fram tills mitten av januari 2021. I dagsläget har Herrljunga fyra personer med bekräftad covid-19 på SÄBO. Smittan finns även hos personal.

Vi skickar statistik om antal bekräftade fall inom Herrljunga kommuns äldreomsorg till Socialstyrelsen. Du hittar statistiken på Socialstyrelsens hemsidalänk till annan webbplats.

Hur arbetar ni när någon är smittad?

När man konstaterar smitta, oavsett vilken, på en avdelning eller enhet arbetar man alltid utifrån Kohortvård. Det innebär att man separerar den som blivit smittad/har symptom från övriga boenden/hyresgäster genom att skapa ett vårdrum där man vårdar en patient och konsekvent tillämpar basala hygienrutiner. I kohortvård isoleras den som vårdas i relation till övriga patienter. Vi arbetar alltid utifrån basala hygienrutiner men vid en konstaterad eller misstänkt smittsituation så görs vissa tillägg.

Hur går smittspårning till vid konstaterad smitta?

Antalet som ingår i smittspårning är olika för varje individ som insjuknat. Visa delar går ihop och vissa är isolerade händelser/personer. Vi är däremot oerhört noga med att kartlägga vägen som smittan kan ta för att bryta smittvägarna och därmed hindra större smittutbrott.

Hur mycket vaccin har levererats?
90 doser

Vem vaccinerar de som har insatser inom Socialförvaltningen?

Kommunens egna sjuksköterskor.

Hur många äldre har ni vaccinerat hittills?

80 patienter har tagit emot vaccinet som bor på SÄBO.10 personer inom Hemsjukvården och LSS har också fått sin första dos då vaccin blev över från vaccineringen på SÄBO.

Hur många av de äldre har tackat nej?

Två patienter har tackat nej. Fyra har inte kunnat få på grund av pågående covid-19 infektion.

Har ni påbörjat vaccination av personal på äldreboenden?

Nej. Det är Västra Götalandsregionen som håller i hanteringen. En intresseinventering sker just nu för att vaccinering av personal ska komma igång. Indikationerna är att de flesta är positiva till att vaccinera sig men några med allergi, graviditet och oro för biverkningar har valt att avstå.

Om personal inte vill ta vaccination – vad vidtar ni då för åtgärder?

Inga i dagsläget, personal använder skyddsutrustning och följer basala hygienrutiner precis som innan.

Kan det bli fråga om omplacering av personal som inte vill vaccinera sig?

Nej, vi har personal anställda på våra olika boenden utefter brukarnas behov. Det finns ”inga andra arbeten” att omplacera till och något sådant krav finns inte nationellt.

Coronavirus