Skärpta allmänna råd för att minska smittspridning av covid-19