Artikeln publicerades 26 mars 2020

2022-01-21

Herrljunga kommun vidtar åtgärder för att förhindra spridning av coronaviruset

Herrljunga kommun följer Folkhälsomyndigheten och andra expertmyndigheters instruktioner om hur coronaviruset ska hanteras. Det är viktigt att vi tillsammans tar ansvar för att minska smittspridningen

Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att förebygga smittspridning hos riskgrupper, framför allt äldre.

Nationella råd och rekommendationer

Folkhälsomyndighetens rekommendationer gäller fortsatt. Alla har ett eget ansvar för att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och att smitta andra.

Folkhälsomyndigheten.selänk till annan webbplats hittar du mer information om de råd och rekommendationer som gäller i hela Sverige med anledning av pandemin.

På Krisinformation.se hittar du en sammanställning av förbud, råd och rekommendationer som gäller i hela Sverige med anledning av pandemin. Sammanställningen utgår från det som gäller för dig som individ.

Coronapandemin: Detta gäller just nu (Krisinformation.se)länk till annan webbplats

Skydda dig själv och andra - rekommendationer om covid-19 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)länk till annan webbplats

Vaccination mot covid-19 och provtagning

Västra Götalandsregionen ansvarar för att vaccinera majoriteten människor i vårt län mot covid-19. Regionen följer Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning. Alla som är 12 år eller äldre kan få vaccin mot covid-19. Herrljunga kommun ansvarar för att vaccinera personer som bor på kommunens särskilda boenden för äldre samt de som har hemtjänst och hemsjukvård.

Vaccination dos tre

Den 10 januari öppnar Västra Götalandsregionen (VGR) bokningen av tredje dosen vaccin mot covid-19 för alla som fyllt minst 18 år. Det måste ha gått minst fem månader sedan andra dosen.

Läs mer om dos tre på Västra Götalandsregionens webbplats. länk till annan webbplats

Länkar om vaccination och provtagning:

Den tillfälliga covid‑19‑lagen

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen i Västra Götaland kontrollerar att besluten följs.

Läs mer på:
Länsstyrelsen i Västra Götaland Tillsyn av den tillfälliga covid‑19‑lagenlänk till annan webbplats

Förordning om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, Svensk författningssamlinglänk till annan webbplats

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19länk till annan webbplats

Anpassningar i våra verksamheter med anledning till skärpta råd

Herrljunga kommun följer de nationella allmänna råden.länk till annan webbplats

För att minska smittspridningen har vi gjort vissa anpassningar i våra verksamheter.

Några av våra åtgärder:

 • Herrljunga knallemarknad är inställd tills vidare.

Vi fortsätter informera om vikten av god handhygien i alla våra verksamheter. Informationsaffischer är uppsatta i våra fastigheter och vid toaletter. Vi skärper hygienreglerna kopplat kring och i våra kök.

Vid symtom på luftvägsinfektion, även lindriga symtom eller snuva, hosta eller feber, uppmanar vi all vår personal och våra elever att stanna hemma från arbete, förskola och skola och undvika sociala kontakter.

Förskolor, skolor och gymnasieskola håller öppet

Herrljunga kommun planerar i nuläget att hålla förskolor, skolor och fritidshem öppna. Vi följer regeringens, riksdagens och svenska myndigheters rekommendationer och arbete gällande coronaviruset. Nya beslut kan fattas om läget förändras.

 • All undervisning sker på plats enligt rekommendationerna

Rekommendationer till barn i förskoleåldern

Följande rekommendationer gäller för barn som inte börjat skolan:

 • De bör stanna hemma om de har symtom som kan vara tecken på en luftvägsinfektion. Tecken på en luftvägsinfektion kan till exempel vara halsont, feber, hosta och sjukdomskänsla.
 • De behöver som regel inte testa sig för covid-19.

De som stannat hemma kan komma tillbaka till förskola och fritidsaktiviteter när de:

 • varit feberfria ett dygn och
 • känner sig friska, även om de fortfarande har vissa luftvägssymtom.

I de allra flesta fall innebär det att de behöver vara hemma från ett par dagar upp till en vecka.

Vårdnadshavare behöver med stöd av dessa rekommendationer göra en egen bedömning av när barnet har ett tillräckligt gott allmäntillstånd för att återgå till förskola eller fritidsaktivitet.

Rekommendationer till alla unga och barn från förskoleklass och uppåt

Följande rekommendationer gäller alla från förskoleklass (från cirka 6 år) och äldre barn och elever:

 • De bör stanna hemma om de har symtom som kan vara tecken på en luftvägsinfektion. Tecken på en luftvägsinfektion kan till exempel vara halsont, feber, hosta och sjukdomskänsla.
 • De bör testa sig för covid-19 så snart som möjligt.

De som testat negativt för covid-19 (inte bär på sjukdomen) kan komma tillbaka till skola och fritidsaktiviteter om de

 • varit feberfria ett dygn och
 • känner sig friska, även om de fortfarande har vissa luftvägssymtom.

I de allra flesta fall innebär det att de behöver vara hemma från ett par dagar upp till en vecka.

Vårdnadshavare behöver med stöd av dessa rekommendationer göra en egen bedömning av när barnet har ett tillräckligt gott allmäntillstånd för att återgå till skola och aktiviteter.

Stanna hemma om du får symtom

Om du är vaccinerad eller har haft covid-19 det senaste halvåret

Du bör alltid stanna hemma om du har nytillkomna symtom på luftvägsinfektion, även om du tidigare haft covid-19 eller är vaccinerad. Tecken på en luftvägsinfektion kan till exempel vara snuva, halsont, feber, hosta och sjukdomskänsla. Du kan gå tillbaka till förskolan, skolan, arbetet och fritidsaktiviteterna när du blivit frisk. Om du har haft feber ska du ha varit feberfri minst ett dygn. Vissa enstaka symtom från luftvägarna kan finnas kvar även hos den som blivit frisk en tid efter infektionen. Hur lång tid du behöver stanna hemma är individuellt. För vissa kan det vara ett par-tre dagar för andra omkring en vecka eller längre.

Läs mer om symtom på covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbsidalänk till annan webbplats

Om du inte är vaccinerad

Du bör stanna hemma om du har nytillkomna symtom som kan vara tecken på en luftvägsinfektion, som till exempel snuva, halsont, feber, hosta och sjukdomskänsla.

Du bör testa dig för covid-19 så snart som möjligt.

Har du inte tagit något test ska du bete dig som att du har sjukdomen och stanna hemma sju dygn.

Du hittar mer information om hur länge du bör stanna hemma på Folkhälsomyndighetens webbsida. länk till annan webbplats

Läs mer om du eller någon i din familj har blivit sjuk på Folkhälsomyndighetens webbsida.länk till annan webbplats

Behöver du vård – besök först 1177.se

 • På webbplatsen 1177 Vårdguidenlänk till annan webbplats får du råd och vägledning om när och var du bäst får vård.
 • Om du behöver söka vård, ska du först ringa till sjukvårdsrådgivningen 1177. Det är viktigt att inte åka direkt till en mottagning om du har symtom.
 • Vid livshotande tillstånd är det alltid 112 som gäller.

Att göra under coronapandemin

Det finns fortfarande flera alternativ för att hålla sig aktiv, bland annat genom utomhusmotion via Hälsans stig i centrala Herrljunga med skyltar framför kommunhuset, Sportcenter och stationen. I Ljung finns Hälsans stig med start vid Ljungs station eller vid biblioteket i Ljung. Vi har också flera vandringsleder i kommunen. Samt en digital tipspromenad.

För dig som vill träna hemma finns mer information och instruktionsvideos för hemmaträning nedan. Genom den digital tjänsten Viddlalänk till annan webbplats kan du titta på film gratis via ditt bibliotekslånekort. Kontakta biblioteket via deras webbplatslänk till annan webbplats eller telefon för mer information om deras tjänster under pandemin, exempelvis take away-lån.

Exempel på aktiviteter:

Information about covid -19 in other languages

Teckenspråkstolkad, syntolkad och lättläst information

På Krisinformation.se hittar du Teckenspråkstolkad, syntolkad och lättläst information om covid-19.länk till annan webbplats

På Folkhälsomyndighetens hemsida hittar du Lättläst om covid-19länk till annan webbplats.