Webbplatsfärger

Webbaddresser till stilmall och javascript

Webbadresser att lägga till i din grundmall.

Velocity

Nedan ser du det velocity-macro som används för att generera css-vänligt namn på färgen. Detta kan du använda i dina egna velocity-mallar för att vara säker på att ett korrekt namn genereras.


   
   ## Macro for generating a valid string for html class/id
   #macro (slug $str)${str.toLowerCase().replaceAll("å|ä", 'a').replaceAll("ö", 'o').replaceAll("[^a-z0-9]+", '-').replaceAll("^-+|-+$", '')}#end
   
  

Javascript (klient)

Vill du använda webbplatsfärgerna i skript på klientsidan finns färgerna exponerade via ett enkelt api.


   lp.siteColors.getAll()
   // Object {vit: "#ffffff", ljusgra: "#e8e8e8", morkgra: "#404040"...}

   lp.siteColors.get(colorSlug, defaultColor)
   // "#ffffff"

   lp.siteColors.getSlug(colorName)
   // "ljusgra"