Vinterväghållning på enskilda vägar

Kommunen utför snöröjning på de enskilda vägarna vid ett snödjup mer än 8 cm. Det ska vara klart senast 10 timmar efter det att snöfallet upphört. 

Snöröjningen utförs av upphandlad entreprenör.

Efter vintersäsongen 2023/2024 kommer kommunens frivilliga åtagande att snöröja enskilda vägar att upphöra. I samband med detta kommer reglerna för vägbidrag till enskilda vägar att förändras.

Väghållaransvaret ligger hos den enskilda väghållaren.

Förutsättningar:

  • Den enskilda eller samfällda vägen skall vara minst 50 meter lång och betjäna minst en fastighet med permanentboende.
  • Vägarna måste vara tillräckligt breda och fria från hinder. Om träd eller annat hinder hänger över vägen kan snöröjning utebli.
  • Snöstakar bör vara uppsatta för att säkerställa vägens sträckning och för att utmärka fasta hinder.

Övriga åtgärder som t.ex. snöröjning vid mindre snödjup än 8 cm, halkbekämpning, isrivning, moddplogning,  m.m. ombesörjes ej av kommunen, utan får vid behov utföras av respektive väghållare.

Skriv tabellbeskrivning här

Kontakt enskilda vägar


Felanmälan

Gör en felanmälan hos kommunen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Växel Herrljunga kommun
Tfn: 0513-170 00

Entreprenör

DB Entreprenad, Tel. 072-5561968