Artikeln publicerades 22 juli 2019

Trafikinformation

Väg

Under perioden 7 augusti (v32) till 4 oktober (v40) kommer bron över Nossan vid Annelund/Mörlanda, väg 182, att ha endast ett körfält öppet i samband med renovering. Körfältet regleras med trafikljus.

Arbetet utförs som en del av Trafikverkets underhåll i område Göteborg Syd & Nord med Trafikverket som beställare.

Arbetet omfattar utbyte av kantbalkar, bro- och väg räcke, tätskikt samt ny beläggning. Informationsskyltar kommer inom kort upp i anslutning till bron.