Artikeln publicerades 21 januari 2020

Nu kan du söka kommunalt vägbidrag

Slingrig väg

Välkommen att skicka in din ansökan om kommunalt vägbidrag. Ansökan om bidrag ska vara hos oss senast den 1 april det år som ansökan avser.

Vem kan söka?

Bidrag lämnas till vägsamfälligheter, vägföreningar och enskilda för allmänt underhåll av de enskilda vägarna. Bidrag utgår med en krona per meter, och vägen måste vara minst 200 meter lång och betjäna minst en fastighet med permanentboende.

Hur ska jag söka?

Läs mer på vad din ansökan ska innehålla på sidan om Enskilda vägar och bidrag. Ansök sedan via sidan digital självservice Länk till annan webbplats..