Artikeln publicerades 27 april 2020

Asfalteringsarbeten i Herrljunga

Väg

Under maj månad kommer Herrljunga kommun att utföra asfalteringsarbeten i Herrljunga tätort.

Under maj månad kommer asfalteringsarbeten att utföras på följande gator:

  • Bladgatan
  • Bokvägen
  • Lövgatan
  • Floragatan
  • Vinkelgatan
  • Verkstadsgatan
  • Östergårdsgatan
  • Fabriksgatan, på Fabriksgatan kommer även att byggas om med en gång och cykelbana mellan Trädgårdsgatan och Ringleden.

Asfalteringsarbeten kommer även att ske på diverse gång-och cykelbanor i Herrljunga. Det kommer tyvärr att uppstå störningar i framkomligheten under tiden arbetena pågår.

Har du frågor kontakta Claes-Håkan Elvesten, Gata-Parkchef, tfn 0513-17192.