Artikeln publicerades 1 juni 2020

Nu upphandlar vi nyanläggning av gata, gång- och cykelväg och va-ledningar

Herrljunga kommun har publicerat en upphandling gällande nyanläggning av gata, gång- och cykelväg, va-ledningar med mera i Ölltorps industriområde.

Objektet avser nyanläggning av gata, gång- och cykelväg och va-ledningar samt fördröjningsmagasin och gatubelysning etc.

Ungefärlig omfattning:

  • Spillvatten ca 85 m
  • Vatten ca 85 m
  • Dagvatten ca 85 m
  • Nyanläggning av gator och gator och cykelvägar ca 4670 m2

För att få mer information samt lämna anbud, måste du som leverantör skapa ett konto på www.tendsign.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Tänk på att anbud måste lämnas i Tendsign, senast 2020-06-22. Eventuella frågor ställer du i Tendsign.

Välkommen in med anbud!

Herrljunga kommun informerar