Artikeln publicerades 27 augusti 2020

Röjningsarbete vid gång – och cykelbana i Ljung

Vecka 36 kommer vi att ta bort sly och grenar som hänger över gång- och cykelbana på Mollavägen fram till Mörlanda skolan samt Tornvägen. Det kan därför uppkomma störande ljud.

Närbild på cyklar i rad