Artikeln publicerades 11 augusti 2021

Återgång till samordning vid färdtjänst och sjukresor

Nu är det dags att återgå till samordning i baksäte för resenärer som under pandemin varit ensamåkare, men som i vanliga fall reser tillsammans med andra.

Västtrafik har fört och för fortfarande en kontinuerlig dialog med Smittskydd Västra Götaland och utifrån den bedömer de att de nu kan ta steget att ta bort allmän ensamåkning för färdtjänst- och sjukresenärer. Västtrafik har tidigare meddelat att inga resenärer reser mer än två i baksäte på personbil under återgångsperioden.

Samtidigt bedömer Västtrafik att övriga åtgärder ska kvarstå, inga resenärer med symptom eller smitta får resa, inga resenärer får sitta i framsätet, förare ska använda visir i nära kontakt med resenär och alla, såväl förare som resenärer, uppmanas att bära munskydd i den mån det är möjligt.

Åtgärden allmän ensamåkning för färdtjänst- och sjukresenärer avslutas måndag 16 augusti 2021.
Information om återgång och vad som gäller för respektive restyp hittar du på Västtrafiks hemsida,
https://www.vasttrafik.se/info/corona/ Länk till annan webbplats. (Se frågan om anropsstyrd trafik).

Här hittar du mer information om vad som gäller vid färdtjänst och riksfärdtjänst; https://herrljunga.se/omsorg-och-stod/fardtjanst-och-riksfardtjanst.html Länk till annan webbplats.