Artikeln publicerades 3 mars 2022

Resenärsenkät Herrljunga station

Tidigt på måndagen den 7 mars inleds ett arbete där Västra stambanegruppen genomför en resenärsenkät för pendlare på Herrljunga station. Arbetet utförs av studenter rekryterade via Academic Work, som delar ut energi-bars med en QR-kod som leder till en enkät. Från Herrljunga kommun kommer Ior Berglund, Gunnar Andersson och Mats Palm vara på plats på stationen för att vara med och sparka igång kampanjen.

Tågräls

Satsningen fortsätter sedan längs hela västra stambanan och under veckan kommer studenterna även finnas på plats i Skövde, Alingsås och Göteborg för att genomföra enkätundersökningen.

Västra stambanegruppen utgörs av 15 engagerade kommuner med stationsorter längs Västra stambanan, vilka samarbetar för att Västra stambanan ska få hög kapacitet och robusthet. Den enskilt viktigaste åtgärden är att bygga två extra spår mellan Göteborg och Alingsås, vilket skulle öka kapaciteten och kapa restiden för alla trafikslag. Ett utökat dubbelspår mellan Göteborg och Alingsås skulle möjliggöra kraftig utökning av tågtrafiken, minska restiden Stockholm – Göteborg till 2 timmar och 30 minuter och skapa ett mer robust järnvägssystem med förbättrad punktlighet.

Utöver de rent kapacitetsmässiga effekterna skulle en satsning på Västra stambanan skapa stora nyttor för bostadsbyggande, hållbart resande och integrerade arbetsmarknadsregioner.

Västra Stambanegruppen arbetar nära Västra Götalandsregionen, Region Örebro län, Region Sörmland, Trafikverket, Göteborgs hamn, Försvarsmakten, näringslivet och andra aktörer som har intresse av att huvudstråket mellan Sveriges största arbetsmarknadsregioner Stockholm/Mälardalen och Västra Götaland får goda förutsättningar att utvecklas.

Här kan du läsa mer : https://vastrastambanan.se/ Länk till annan webbplats.