Artikeln publicerades 14 juni 2023

Algblomning i Sämsjön

Det är algblomning i Sämsjön. I samband med badvattenprovtagning som gjordes den 14 juni så observerade vi algblomning vid kommunens badplats vid Säms camping.

Algblomning kan uppstå, förflyttas och försvinna ur en sjö ganska snabbt, vill vi därför påminna dig om råd vid sommarbad.

Råden kommer även finnas anslagna på badplatsen vid campingen.

Tänk på:

  • Undvik att bada när vattenytan är täckt av en blågrön, grön eller gulgrön hinna.
  • Undvik att bada om du inte ser fötterna när vattnet når upp till knäna. Var alltså försiktig när du inte ser botten på 0,5 – 1 meter djup och någon av egenskaperna ovan är uppfyllda.
  • Har du ändå badat i vatten med alger så skölj noga av kroppen och tvätta sedan med tvål och vatten.
  • Har du svalt större mängder vatten med alger (mer än några kallsupar) och har uttalade symptom bör sjukhus kontaktas.
  • Barn och djur är högriskgrupper. Släpp inte barn eller djur till stränder eller i vatten med kraftig algblomning. Det gäller både husdjur och tamboskap.
  • Använd inte vatten från algblomningsområden som dricksvatten eller till matlagning. Många alggifter är värmestabil och kokning förstör inte gifterna.
  • Kontakta läkare eller veterinär om barn, vuxna eller djur visar symptom på algförgiftning.

Närhälsan Länk till annan webbplats. ger råd om hur du ska agera om du svalt eller badat i algbemängt vatten. De kan även ge information om symptom.