16 februari 2021 till 11 mars 2021 kl. 12.00-00.00

Sammanträdesprotokoll från socialnämndens myndighetsutskott

Protokoll från socialnämndens myndighetsutskotts sammanträde 2021-02-16 är nu justerat. Eftersom protokollet är sekretessbelagt publiceras det inte. Den som vill överklaga beslutet måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.

Information om anslaget

Instans: Socialnämndens myndighetsutskott

Sammanträdesdatum: 2021-02-16

Paragrafer: 16-20

Datum då anslaget sätts upp: 2021-02-16

Datum då anslaget tas ned: 2021-03-10

Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen, Torggatan 4 A, Herrljunga.