22 mars 2021 till 14 april 2021 kl. 17.00-00.00

Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen

Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2021-03-22 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.

Information om anslaget

Instans: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum: 2021-03-22

Paragrafer: 41-62, 64-65

Datum då anslaget sätts upp: 2021-03-22

Datum då anslaget tas ned: 2021-04-13

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.

Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen 2021-03-22PDF

För att ta del av justerat protokoll i original (med underskrifter) kontakta Herrljunga kommun.