23 mars 2021 till 15 april 2021 kl. 00.00-00.00

Sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktige

Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 2021-03-22 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.

Information om anslaget

Instans: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum: 2021-03-22

Paragrafer: 30-42

Datum då anslaget sätts upp: 2021-03-23

Datum då anslaget tas ned: 2021-04-14

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.

KF protokoll 2021-03-23PDF

För att ta del av justerat protokoll i original (med underskrifter) kontakta Herrljunga kommun.