26 april 2021 till 18 maj 2021 kl. 14.00-00.00

Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen

Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2021-04-26 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.

Information om anslaget

Instans: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum: 2021-04-26

Paragrafer: 67-86

Datum då anslaget sätts upp: 2021-04-26

Datum då anslaget tas ned: 2021-05-18

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.

Sammanträdesprotokoll KS 2021-04-26.PDF

För att ta del av justerat protokoll i original (med underskrifter) kontakta Herrljunga kommun.