28 april 2021 till 18 maj 2021 kl. 00.00-00.00

Sammanträdesprotokoll från Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

Protokoll från direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbunds sammanträde 2021-04-16 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.

Information om anslaget

Instans: Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

Sammanträdesdatum: 2021-04-16

Paragrafer: 18

Datum då anslaget sätts upp: 2021-04-27

Datum då anslaget tas ned: 2021-05-18

Förvaringsplats för protokollet: Förbundets kansli, Skaraborgsvägen 1 A, Borås.

Protokoll från Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbunds sammanträde 2021-04-16länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster