25 maj 2021 till 17 juni 2021 kl. 12.30-00.00

Sammanträdesprotokoll från socialnämndens myndighetsutskott

Protokoll från socialnämndens myndighetsutskotts sammanträde 2021-05-25 är nu justerat. Eftersom protokollet är sekretessbelagt publiceras det inte. Den som vill överklaga beslutet måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.

Information om anslaget

Instans: Socialnämndens myndighetsutskott

Sammanträdesdatum: 2021-05-25

Paragrafer: 63-70

Datum då anslaget sätts upp: 2021-05-25

Datum då anslaget tas ned: 2021-06-16

Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen, Torggatan 4 A, Herrljunga.