31 maj 2021 till 23 juni 2021 kl. 16.45-00.00

Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen

Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2021-05-31 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.

Information om anslaget

Instans: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum: 2021-05-31

Paragrafer: 88-105

Datum då anslaget sätts upp: 2021-05-31

Datum då anslaget tas ned: 2021-06-22

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.

Sammanträdesprotokoll kommunstyrelsen 2021-05-31PDF

För att ta del av justerat protokoll i original (med underskrifter) kontakta Herrljunga kommun.