2 juni 2021 till 23 juni 2021 kl. 15.30-00.00

Sammanträdesprotokoll från förbundsstyrelsen för Sjuhärads samordningsförbund

Protokoll från förbundsstyrelsen för Sjuhärads samordningsförbunds sammanträde 2021-06-01 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.

Information om anslaget

Instans: Förbundsstyrelsen för Sjuhärads samordningsförbund

Sammanträdesdatum: 2021-06-01

Paragrafer: 25-37

Datum då anslaget sätts upp: 2021-06-02

Datum då anslaget tas ned: 2021-06-23

Förvaringsplats för protokollet: Sjuhärads samordningsförbund, Bryggaregatan 8, Borås.

Sammanträdesprotokoll från förbundsstyrelsen för Sjuhärads samordningsförbund.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster