8 juni 2021 till 1 juli 2021 kl. 11.30-00.00

Sammanträdesprotokoll från socialnämndens myndighetsutskott

Protokoll från socialnämndens myndighetsutskotts extrainsatta sammanträde 2021-06-08 är nu justerat. Eftersom protokollet är sekretessbelagt publiceras det inte. Den som vill överklaga beslutet måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.

3Information om anslaget

Instans: Socialnämndens myndighetsutskott

Sammanträdesdatum: 2021-06-08

Paragrafer: 72-78

Datum då anslaget sätts upp: 2021-06-08

Datum då anslaget tas ned: 2021-06-30

Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen, Torggatan 4 A, Herrljunga.