11 juni 2021 till 4 juli 2021 kl. 00.00-00.00

Sammanträdesprotokoll från tekniska nämnden, direktjusterade paragrafer

Paragraf 54, 55 och 58 från tekniska nämndens sammanträde 2021-06-10 är nu justerade och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.

Information om anslaget

Instans: Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum: 2021-06-10

Paragrafer: 54, 55 och 58

Datum då anslaget sätts upp: 2021-06-11

Datum då anslaget tas ned: 2021-07-}3

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.

Direjktjusterade paragrafer TN 2021-06-10PDF

För att ta del av justerat protokoll i original (med underskrifter) kontakta Herrljunga kommun.