9 september 2021 till 2 oktober 2021 kl. 00.00-00.00

Sammanträdesprotokoll från tekniska nämnden

Protokoll från tekniska nämndens sammanträde 2021-09-02 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.

Information om anslaget

Instans: Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum: 2021-09-02

Paragrafer: 61-71

Datum då anslaget sätts upp: 2021-09-09

Datum då anslaget tas ned: 2021-10-01

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.

Sammanträdesprotokoll TN 2021-09-02PDF

För att ta del av justerat protokoll i original (med underskrifter) kontakta Herrljunga kommun.