14 september 2021 till 7 oktober 2021 kl. 11.30-00.00

Sammanträdesprotokoll från socialnämndens myndighetsutskott

Protokoll från socialnämndens myndighetsutskotts sammanträde 2021-09-14 är nu justerat. Eftersom protokollet är sekretessbelagt publiceras det inte. Den som vill överklaga beslutet måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.

Information om anslaget

Instans: Socialnämndens myndighetsutskott

Sammanträdesdatum: 2021-09-14

Paragrafer: 108-110

Datum då anslaget sätts upp: 2021-09-14

Datum då anslaget tas ned: 2021-10-06

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.