11 oktober 2021 till 2 november 2021 kl. 00.00-00.00

Sammanträdesprotokoll från bygg- och miljönämnden

Protokoll från bygg- och miljönämndens sammanträde 2021-10-06 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.

Information om anslaget

Instans: Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum: 2021-10-06

Paragrafer: 38-51

Datum då anslaget sätts upp: 2021-10-11

Datum då anslaget tas ned: 2021-11-02

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.

Sammanträdesprotokoll från bygg- och miljönämnden 2021-10-06PDF

För att ta del av justerat protokoll i original (med underskrifter) kontakta Herrljunga kommun.