12 oktober 2021 till 4 november 2021 kl. 07.00-00.00

Sammanträdesprotokoll från bildningsnämnden

Protokoll från bildningsnämndens sammanträde 2021-10-11 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.

Information om anslaget

Instans: Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum: 2021-10-11

Paragrafer: 115

Datum då anslaget sätts upp: 2021-10-12

Datum då anslaget tas ned: 2021-11-03

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.

Sammanträdesprotokoll från bildningsnämnden 2021-10-11PDF

För att ta del av justerat protokoll i original (med underskrifter) kontakta Herrljunga kommun.