16 november 2021 till 8 december 2021 kl. 00.00-00.00

Sammanträdesprotokoll från gemensam servicenämnd för ekonomi och personal

Protokoll från gemensam servicenämnnd för ekonomi och personals sammanträde 2021-11-15 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.

Information om anslaget

Instans: Gemensam servicenämnd för ekonomi och personal

Sammanträdesdatum: 2021-11-15

Paragrafer: 17-22

Datum då anslaget sätts upp: 2021-11-16

Datum då anslaget tas ned: 2021-12-08

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Vårgårda.

Sammanträdesprotokoll från gemensam servicenämnd för ekonomi och personal.PDF