16 november 2021 till 8 december 2021 kl. 09.30-00.00

Sammanträdesprotokoll från gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni

Protokoll från gemensam servicenämnnd för IT, växel och telefonis sammanträde 2021-11-15 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.

Information om anslaget

Instans: Gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni

Sammanträdesdatum: 2021-11-15

Paragrafer: 20-23

Datum då anslaget sätts upp: 2021-11-16

Datum då anslaget tas ned: 2021-12-08

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.

Sammanträdesprotokoll för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni.PDF

För att ta del av justerat protokoll i original (med underskrifter) kontakta Herrljunga kommun.