24 november 2021 till 17 december 2021 kl. 08.00-00.00

Sammanträdesprotokoll från socialnämnden

Protokoll från socialnämndens sammanträde 2021-11-23 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.

Information om anslaget

Instans: Socialnämndens myndighetsutskott

Sammanträdesdatum: 2021-11-23

Paragrafer: 142-155

Datum då anslaget sätts upp: 2021-11-24

Datum då anslaget tas ned: 2021-12-16

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.

Sammanträdesprotokoll från socialnämnden 2021-11-23PDF

För att ta del av justerat protokoll i original (med underskrifter) kontakta Herrljunga kommun.