5 maj 2022 till 27 maj 2022 kl. 08.00-00.00

Sammanträdesprotokoll från bygg-och miljönämnden

Protokoll från bygg-och miljönämndens sammanträde 2022-05-04 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.

Information om anslaget

Instans: Bygg-och miljönämnden

Sammanträdesdatum: 2022-05-04

Paragrafer: 30-35

Datum då anslaget sätts upp: 2022-05-05

Datum då anslaget tas ned: 2022-05-27

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.

Sammanträdesprotokoll bygg-och miljönämnden. Pdf, 346 kB, öppnas i nytt fönster.

För att ta del av justerat protokoll i original (med underskrifter) kontakta Herrljunga kommun.