18 maj 2022 till 10 juni 2022 kl. 19.30-00.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Sammanträdesprotokoll från valnämnden

Protokoll från valnämndens sammanträde 2022-05-18 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.

Information om anslaget

Instans: Valnämnden

Sammanträdesdatum: 2022-05-18

Paragrafer: 21-26

Datum då anslaget sätts upp: 2022-05-18

Datum då anslaget tas ned: 2022-06-09

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.

Sammanträdesprotokoll från valnämnden 2022-05-18 Pdf, 906.9 kB.

För att ta del av justerat protokoll i original (med underskrifter) kontakta Herrljunga kommun.