23 juni 2022 till 16 juli 2022 kl. 10.00-00.00

Sammanträdesprotokoll från bildningsnämnden

Protokoll från bildningsnämndens sammanträde 2022-06-14 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.

Information om anslaget

Instans: Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum: 2022-06-14

Paragrafer: 70-83

Datum då anslaget sätts upp: 2022-06-23

Datum då anslaget tas ned: 2022-07-15

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.

Sammanträdesprotokoll från bildningsnämnden 2022-06-14 Pdf, 2.5 MB.

För att ta del av justerat protokoll i original (med underskrifter) kontakta Herrljunga kommun.