2 augusti 2022 till 24 augusti 2022 kl. 11.00-00.00

Sammanträdesprotokoll från socialnämndens myndighetsutskott

Protokoll från socialnämndens myndighetsutskotts sammanträde 2022-08-02 är nu justerat. Eftersom protokollet är sekretessbelagt publiceras det inte. Den som vill överklaga beslutet måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.

Information om anslaget

Instans: Socialnämndens myndighetsutskott

Sammanträdesdatum: 2022-08-02

Paragrafer: 88-92

Datum då anslaget sätts upp: 2022-08-02

Datum då anslaget tas ned: 2022-08-24

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.