23 augusti 2022 till 14 september 2022 kl. 12.00-12.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Sammanträdesprotokoll från socialnämndens myndighetsutskott

Protokoll från socialnämndens myndighetsutskotts sammanträde 2022-08-23 är nu justerat. Eftersom protokollet är sekretessbelagt publiceras det inte. Den som vill överklaga beslutet måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut

Information om anslaget

Instans: Socialnämndens myndighetsutskott

Sammanträdesdatum: 2022-08-23

Paragrafer: 93-99

Datum då anslaget sätts upp: 2022-08-23

Datum då anslaget tas ned: 2022-09-14

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.