25 augusti 2022 till 16 september 2022 kl. 20.00-20.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Sammanträdesprotokoll från socialnämnden

Protokoll från socialnämndens sammanträde 2022-08-23 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.

Information om anslaget

Instans: Socialnämnden

Sammanträdesdatum: 2022-08-23

Paragrafer: 77-91

Datum då anslaget sätts upp: 2022-08-25

Datum då anslaget tas ned: 2022-09-16

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga

Sammanträdesprotokoll från socialnämnden 2022-08-23. Pdf, 917.7 kB.

För att ta del av justerat protokoll i original (med underskrifter) kontakta Herrljunga kommun.