2 september 2022 till 24 september 2022 kl. 00.00-00.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Sammanträdesprotokoll från bildningsnämnden

Protokoll från bildningsnämnden sammanträde 2022-08-29 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.

Information om anslaget

Instans: Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum: 2022-08-29

Paragrafer: 84-96

Datum då anslaget sätts upp: 2022-09-02

Datum då anslaget tas ned: 2022-09-24

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.

Sammanträdesprotokoll från bildningsnämnden 2022-08-29. Pdf, 749.8 kB.

För att ta del av justerat protokoll i original (med underskrifter) kontakta Herrljunga kommun.