14 september 2022 till 7 oktober 2022 kl. 15.30-00.00

Sammanträdesprotokoll från valnämnden

Protokoll från valnämndens sammanträde 2022-09-14 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.

Information om anslaget

Instans: Valnämnden

Sammanträdesdatum: 2022-09-14

Paragrafer: 45

Datum då anslaget sätts upp: 2022-09-14

Datum då anslaget tas ned: 2022-10-06

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.

Sammanträdesprotokoll från valnämnden 2022-09-14 Pdf, 214.8 kB.

För att ta del av justerat protokoll i original (med underskrifter) kontakta Herrljunga kommun.