9 november 2022 till 30 november 2022 kl. 00.00-00.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Sammanträdesprotokoll servicenämnden personal och ekonomi

Protokoll från servicenämnden personal och ekonomi 2022-11-08 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.

Information om anslaget

Instans: Servicenämnden personal och ekonomi

Sammanträdesdatum: 2022-11-08

Paragrafer: 19-24

Datum då anslaget sätts upp: 2022-11-09

Datum då anslaget tas ned: 2022-11-30

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.

För att ta del av justerat protokoll i original (med underskrifter) kontakta Herrljunga kommun.