19 januari 2023 till 10 februari 2023 kl. 00.00-23.30

Sammanträdesprotokoll från socialnämndens myndighetsutskott

Protokoll från socialnämndens myndighetsutskotts sammanträde 2023-01-17 är nu justerat. Eftersom protokollet är sekretessbelagt publiceras det inte. Den som vill överklaga beslutet måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.

Information om anslaget

Instans: Socialnämndens myndighetsutskott

Sammanträdesdatum: 2023-01-17

Paragrafer: 1-8

Datum då anslaget sätts upp: 2023-01-19

Datum då anslaget tas ned: 2023-02-10

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.

För att ta del av justerat protokoll i original (med underskrifter) kontakta Herrljunga kommun.