2 januari 2023 till 24 januari 2023 kl. 00.00-00.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen

Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2023-01-23 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.

Information om anslaget

Instans: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum: 2023-01-23

Paragrafer: 1-17

Datum då anslaget sätts upp: 2023-01-26

Datum då anslaget tas ned: 2023-02-16

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.

För att ta del av justerat protokoll i original (med underskrifter) kontakta Herrljunga kommun.