6 mars 2023 till 28 mars 2023 kl. 00.00-23.30

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden

Protokoll från socialnämndens sammanträde 2023-02-28 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.

Information om anslaget

Instans: Socialnämnden

Sammanträdesdatum: 2023-02-28

Paragrafer: 22-42

Datum då anslaget sätts upp: 2023-03-06

Datum då anslaget tas ned: 2023-03-28

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.

2023-02-28 protokoll socialnämnden Pdf, 941.7 kB.