7 mars 2023 till 29 mars 2023 kl. 15.52-00.00

Sammanträdesprotokoll från samhällsbyggnadsnämnden

Protokoll från samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2023-03-01 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut. Paragraf 24 publiceras inte på grund av GDPR.

Information om anslaget

Instans: Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum: 2023-03-01

Paragrafer: 16-28

Datum då anslaget sätts upp: 2023-03-07

Datum då anslaget tas ned: 2023-03-29

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.

Sammanträdesprotokoll samhällsbyggnadsnämnden 2023-03-01 Pdf, 695.8 kB.

För att ta del av justerat protokoll i original (med underskrifter) kontakta Herrljunga kommun.