8 mars 2023 till 30 mars 2023 kl. 00.00-00.00

Sammanträdesprotokoll från internservicenämnden

Protokoll från internservicenämndens sammanträde 2023-03-02 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut

Information om anslaget

Instans: Internservicenämnden

Sammanträdesdatum: 2023-03-02

Paragrafer: 9-17

Datum då anslaget sätts upp: 2023-03-08

Datum då anslaget tas ned: 2023-03-30

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.

Sammanträdesprotokoll från internservicenämnden 2023-03-02 Pdf, 787.4 kB.